วัดฉิมพลีสุทธาวาส

                วัดฉิมพลีสุทธาวาส บนเกาะเกร็ด ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
                วัดฉิมพลีตั้งอยู่บนเกาะเกร็ดทางด้านทิศใต้ เป็นวัดโบราณ ที่ชาวบ้านสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเรียกกันว่า วัดป่าฝ้าย มีชื่อเต็มว่า วัดฉิมพลีสุทธาวาส มีพระอุโบสถเก่าขนาดเล็กลักษณะงดงามมาก และยังคงสภาพสมบูรณ์ตามแบบเดิม หน้าบันจำหลักไม้เป็นรูปเทพทรงราชรถล้อม รอบด้วยลายดอกไม้ ยอดมณฑป ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างเป็นแบบหน้านางซึ่งยังคงความงามอยู่ ฐานพระอุโบสถโค้งแบบเรือสำเภา ด้านเหนือพระอุโบสถมี เจดีย์ทรงระฆังซึ่งแปลก 2 ตัวอีกด้วย อาณาบริเวณของวัดฉิมพลีในปัจจุบันนั้นใหญ่กว่าในอดีตเนื่องจากรวมเอาอาณาบริเวณของวัดป่าเลไลย์ ซึ่งในขณะนี้เป็นวัดร้างเข้าด้วยกันแล้ว วัดป่าเลไลย์นี้มีพระอุโบสถที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง และมีกว่าที่อื่น คือ มีกระจกสีประดับอยู่ที่องค์เจดีย์ นอกจากนี้ยังมีตุ๊กตาจีนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ข้างประตูกำแพงพระอุโบสถ ใบเสมาทำจากหินชนวนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปากเกร็ด บานประตูเขียนลายทองรดน้ำภาพเสี้ยวกาง ที่งดงาม แต่ได้ลบเลือนไปมากแล้วรวมทั้งยังมีความสูง 1.69 เมตร ส่วนพระประธานและพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยแบบอยุธยา ได้นำไปประดิษฐานที่พระอุโบสถวัดฉิมพลี แต่ได้ถูกคนร้ายลักลอบขโมยไปทั้งสององค์

      สิ่งสำคัญในวัด

- โบราณสถาน ศาสนสถาน ตามวิถีความเชื่อ / ประเพณีชาวมอญ
- วิถีชุมชนชาวมอญ
- มีพระอุโบสถเก่าขนาดเล็กลักษณะงดงามมาก
- มีกระจกสีประดับอยู่ที่องค์เจดีย์
- เจดีย์มหาจุฬามณี ภายในบรรจุสิ่งสำคัญ 3 สิ่ง ของพระพุทธเจ้า คือ ผ้าโพกพระเศียร พระโมฬี (ผม) พระเขี้ยวแก้ว